KUYA, NABANGGA NG TRUCK NG BASURA. DRIVER NA NAKABANGGA SA KANYA, UMESKAPO!

No comments:

Powered by Blogger.