LOLA, UMAAKYAT SA PADER PARA MAKAPASOK NG KANYANG BAHAY. DAANAN NIYA BINAKURAN!

No comments:

Powered by Blogger.